Vizija

 
Stvaranje prepoznatljivog hrvatskog brenda koji će objediniti kulturu i gastronomsku baštinu u ekskluzivnim suvenirima i predstaviti Hrvatsku na tržištu EU.